Тадтаӈго”ма”, падтаӈго”ма”

         

 нарэй  яʼ илелмаʼ ёльцьӈгы емзьдей сельбяʼ няӈы