Тадтаӈго”ма”, падтаӈго”ма”

  

 нарэй  яʼ илелмаʼ ёльцьӈгы емзьдей сельбяʼ няӈы

                                                                                                                                                        

Share